• Nowy
Wczesna edukacja dziecka. Rzeczywistość i perspektywa przemian
search
  • Wczesna edukacja dziecka. Rzeczywistość i perspektywa przemian
  • Wczesna edukacja dziecka. Rzeczywistość i perspektywa przemian

Wczesna edukacja dziecka. Rzeczywistość i perspektywa przemian

42,00 zł
Brutto
Ilość

SPIS TREŚCI

Jolanta Maciąg, Tomasz Dobrowolski
WSTĘP 5

ROZDZIAŁ 1
Bolesław Niemierko
WIELOBARWNOŚĆ UCZENIA SIĘ. TYPOLOGIA NIE TYLKO WCZESNOSZKOLNA 9
Wprowadzenie 9
1.1. Typologia uczenia się 11
1.2. Teoretyczne ujęcie typologii uczenia się 13
1.3. Kolorystyczna wersja typologii 14
1.4. Barwy twórczości 15
1.5. Barwy pandemii 16
1.6. Przesłanie dydaktyczne 17
Literatura 18

ROZDZIAŁ 2
Marzena Magda-Adamowicz
TWÓRCZY NAUCZYCIELE I TWÓRCZY UCZNIOWIE RESTRUKTURYZACJĄ EDUKACJI DZIECKA 21
Wprowadzenie 21
2.1. Ewolucja pojęcia twórczości 22
2.2. Aspekty twórczości 24
2.3. Dyskursy na temat twórczości 26
2.4. Specyfika twórczości dziecka 27
2.5. Koncepcja własna twórczości pedagogicznej nauczycieli – szkic 30
2.6. Podobieństwa i różnice między twórczością uczniów a nauczycieli 36
Zakończenie 36
Literatura 37

ROZDZIAŁ 3
Beata Oelszlaeger-Kosturek
PYTANIA I STWIERDZENIA JAKO WSKAŹNIKI CZYNNOŚCI I DZIAŁAŃ UCZNIÓW KREUJĄCYCH KSZTAŁT PROCESU EDUKACYJNEGO Z NAUCZYCIELEM 39
Wprowadzenie 39
3.1. Pytania i stwierdzenia uczniów w modelach komunikacyjnych – teoretyczne i praktyczne aspekty kreowania kształtu procesu edukacyjnego w kontekście czynności i działań nauczyciela 41
3.2. Kategorie struktur wypowiedzeń pytajnych i stwierdzających uczniów w rzeczywistym kontekście edukacyjnym – wskaźniki czynności i działań uczniów oraz  nauczyciela 47
Zakończenie 59
Literatura 60

ROZDZIAŁ 4
Jolanta Maciąg
NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI W WARUNKACH ZMIANY SPOŁECZNEJ I POSTĘPU TECHNOLOGICZNEGO 63
Wprowadzenie 63
4.1. Charakterystyka zmian w przestrzeni informacyjnej i edukacyjnej 64
4.2. Nauczyciel wobec przekształcającej się rzeczywistości społecznej i edukacyjnej 68
4.3. Nowy paradygmat edukacyjny w perspektywie wyzwań współczesności  73
Zakończenie 75
Literatura 76

ROZDZIAŁ 5
Tomasz Dobrowolski
JAKI JEST (I POWINIEN BYĆ) NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI. CO MOŻE BUDOWAĆ AUTORYTET W OCZACH WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW 79
Wprowadzenie 79
5.1. O autorytecie 79
5.2. Jaki jest (powinien być) nauczyciel 80
5.3. Nauczyciel wczesnej edukacji 82
Zakończenie 88
Literatura 89

ROZDZIAŁ 6
Agnieszka Olczak
UMOWA Z DZIECKIEM – EDUKACYJNIE WAŻNA RZECZ 93
Wprowadzenie 93
6.1. Czym jest umowa z dzieckiem? 94
6.2. Dlaczego umowa jest edukacyjnie ważna? 96
Zakończenie 102
Literatura 103

ROZDZIAŁ 7
Barbara Bilewicz
WYKORZYSTANIE KSIĄŻEK WE WCZESNEJ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ DZIECI 107
Wprowadzenie 107
7.1. Książka do nauki liczenia, książka z utworami poetyckimi, aktywność matematyczna 108
7.2. Treści matematyczne w literaturze dla dzieci 113
7.3. Przykłady pracy z książką obrazkową 115
7.4. Przykłady aktywizującego oddziaływania poezji narracyjnej Jana Brzechwy 117
7.5. Aktywności matematyczne inspirowane tekstami abstrakcyjnymi  119
Zakończenie 124
Literatura 125

ROZDZIAŁ 8
Agnieszka Zalewska-Meler
NIE CODZIENNOŚĆ CZASU PANDEMII - POTENCJAL ZDROWOTNY UCZNIÓW NA ETAPIE EDUKACJI ELEMENTARNEJ 129
Wprowadzenie 129
8.1. Trudne słowa: epidemia i pandemia 129
8.2. Reżim sanitarny a wypełnianie roli ucznia 133
8.3. Świadomość zdrowotna ucznia klas I-III 139
Zakończenie… walki z pandemią, czyli nadzieja na życie w zdrowiu 141
Literatura 142

ROZDZIAŁ 9
Jacek Kowalczyk
ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY W DOBIE PANDEMII  145
Wprowadzenie 145
9.1. Przegląd badań 147
9.2. Refleksje praktyczne 155
Zakończenie 158
Literatura 159

ROZDZIAŁ 10
Piotr Modzelewski
OPTYMIZM EDUKACYJNY – SIŁA WSPIERAJĄCA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 163
Wprowadzenie 163
10.1. Optymizm edukacyjny – charakterystyka konstruktu 166
10.2. Metodologiczne podstawy badań własnych 172
10.3. Wyniki badań własnych 175
Podsumowanie. Przyszłe badania i praktyczne konkluzje 179
Literatura 180


ROZDZIAŁ 11
Michalina Matynia
WYBRANE METODY WSPOMAGAJĄCE W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECI 185
Wprowadzenie 185
11.1. Zasady terapii logopedycznej 188
11.2. Metody stosowane w terapii logopedycznej 189
11.3. Wspomagające metody terapii logopedycznej dzieci 190
Zakończenie 196
Literatura 197

ROZDZIAŁ 12
Joanna Giebułtowska, Barbara Stępień
PROJEKT „OGRODY BENI” JAKO PRZYKŁAD INNOWACJI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ REALIZOWANY POPRZEZ TEAM TEACHING – STRATEGIĘ WSPÓŁNAUCZANIA 201
Wprowadzenie 201
12.1. Pojęcie innowacji pedagogicznej w edukacji 202
12.2. Kreatywność i twórcze myślenie jako wyznacznik innowacyjności  204
12.3. Kompetencje i umiejętności nauczyciela realizującego innowacyjne strategie nauczania 207
12.4. Nowatorska wizja realizowana przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki  209
12.5. Team teaching jako strategia współnauczania wspierająca innowacyjność w edukacji przedszkolnej 211
12.6. Realizowanie projektu Ogrody Beni poprzez team teaching 213
Zakończenie 214

Literatura 215

1003

Opis

Tytuł
Wczesna edukacja dziecka. Rzeczywistość i perspektywa przemian
Autor
red. Jolanta Maciąg, Tomasz Dobrowolski
Rok wydania
2023
Liczba stron
221
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-377-8