• Nowy
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 6
search
  • Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 6
  • Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 6

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 6

36,75 zł
Brutto

Prezentowany tom nosi podtytuł „Przekazy, relacje, zależności”. Dotyczy więc rdzenia nauki historycznej, czyli źródeł i ich krytyki. Źródłem historycznym może być niemal wszystko, przedmioty, gesty i ukształtowanie terenu. Jednak największą nośność informacyjną mają źródła narracyjne, w tym przekazy i relacje. Każdy adept nauki historycznej wie, że krytyka wstępna, czyli zewnętrzna źródła to ustalenie czasu jego powstania, miejsca, autorstwa. Bardziej wymagająca jest jednak krytyka wewnętrzna wypływająca z analizy jego treści. Obejmuje ona również badanie wiarygodności autora. Wymaga to pewnej wiedzy psychologicznej i empatii, a także doświadczenia życiowego. Historyk pracujący w oderwaniu od różnorodnych doświadczeń może mieć problem ze zrozumieniem ludzi z przeszłości, którzy doznawali stanów dla niego nieznanych. Ważna jest też odwaga badawcza, klimat polityczno-społeczny, w jakim działa naukowiec, jego droga życiowa i predylekcje.
O wszystkich tych sprawach od dziesiątek lat rozmawia się na seminariach doktorskich. A jednak nadal każda generacja badaczy dodaje coś od siebie do ustaleń poprzedników, choć czyta – poza dziejami najnowszymi – niemal te same źródła. Zadaje się bowiem nowe pytania badawcze i w tym chyba leży siła rozwojowa historii jako nauki (Fragment Wstępu).

Ilość

Słowo wstępne  5

ŚREDNIOWIECZE

TOMASZ CZĘŚCIK
Morze i woda w kulturze duchowej Pomorzan przed chrystianizacją 11

MAŁGORZATA ROMANKIEWICZ-CZĘŚCIK
Średniowieczne pożywienie roślinne na Pomorzu 23

EVELINA KACHYNSKA
Występowanie elementów cywilizacji bizantyńskiej na ziemiach polskich w okresie średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych 39

JACEK ADLER
Ludolfingowie wobec Duńczyków. Studium nad polityką władców dynastii saskiej w stosunku do wczesnośredniowiecznego państwa duńskiego 47

RAFAŁ FOLTYN
Słowiańszczyzna nadbałtycka. Kronika wielkopolska a źródła niemieckie z XI-XII stulecia  59

ANNA ŁOZOWSKA-PATYNOWSKA
Mit piastowski wskrzeszony przez Mistrza Wincentego – ślady krystalizacji świadomości narodowej w Kronice polskiej  75

JUSTYNA EWA BIAŁOWĄS
Biskupstwo włocławskie i jego sąsiedzi w czasach biskupa Macieja z Gołańczy herbu Pałuka (1323-1364)  99

HENRYK JURKIEWICZ
Zakon dominikański w Pasewalku od XIII do XVI wieku 113

PIOTR PIĘTKOWSKI
Dyskusja jako podstawa badań mediewistycznych. Kilka przykładów wymiany poglądów między archeologią a historią  127


NOWOŻYTNOŚĆ

ANNA PODLECKA
Poglądy Jana Dymitra Solikowskiego na temat sąsiadów Rzeczypospolitej w świetle wybranych pism politycznych  137

MAŁGORZATA GUMPER
Zachwyt i rozpacz: stosunek senatora rosyjskiego do cara i rzeczywistości porozbiorowej 153

MAREK LICHOTA
Samorząd miejski w Zamościu w czasie okupacji austro-węgierskiej (1916-1918) 165

WIEK XX

JOLANTA CZERWIAKOWSKA
Słupsk niemiecki – Słupsk polski. Przyczynek do bilansu zmian w zabudowie miasta  183

SERGII MIROSHNYCHENKO
Polityka historyczna Ukrainy w czasie prezydentury Leonida Krawczuka w latach 1991-1994  223

PRZEMYSŁAW MIROSŁAW PAZDER
Unia Europejska a Białoruś  239

Bibliografia   257

987

Opis

Tytuł
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 6
Autor
red. W. Skóra, A. Teterycz-Puzio
Rok wydania
2022
Liczba stron
286
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-365-5

Zobacz także