Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 5
search
  • Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 5
  • Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 5

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 5

36,75 zł
Brutto

Piąty tom tekstów doktorantów historii wydawany przez Akademię Pomorską skupia się głównie na relacjach Polaków z morzem oraz miejscu Pomorza w dziejach kraju. Jego dominująca tematyka związana jest z obchodzoną w 2020 roku okrągłą, setną rocznicą powrotu Polski nad Bałtyk. [...] obok artykułów poświęconych tematyce morza oraz historii Pomorza i ludzi z nim związanych czytelnik znajdzie również teksty dotyczące relacji z sąsiadami Polski czy Polonią, działalności podejmowanych na innych ziemiach polskich (np. w ziemi krakowskiej) czy też wyobrażeń o przeszłości narodu polskiego. (ze Słowa wstępnego)

Ilość

Słowo wstępne  5


ŚREDNIOWIECZE

TOMASZ CZĘŚCIK
Wczesnośredniowieczna żegluga Słowian w świetle źródeł narracyjnych 11

JACEK ADLER
Polityka północna państwa wschodniofrankijskiego od śmierci Ludwika II Niemieckiego do końca IX w. Zarys problematyki 25

MAŁGORZATA ROMANKIEWICZ-CZĘŚCIK
Wykorzystanie konsumpcyjne i gospodarcze zwierząt hodowlanych we wczesnym średniowieczu na Pomorzu Zachodnim 39

ANNA ŁOZOWSKA-PATYNOWSKA
Na pograniczu literatury i historii. Kreacja kronikarska Mistrza Wincentego a koncepcja lechicka  57

HENRYK JURKIEWICZ
Dominikanie w Greifswaldzie w okresie od XIII do XVI wieku 77


NOWOŻYTNOŚĆ

BEATA SAWICKA
Kondycja finansowa kanoników kapituły katedralnej krakowskiej w latach 20.-30. XVI w. oraz funkcje społeczne ich prebend i beneficjów kościelnych 91

SZYMON SMENTEK
Diaspora polska na łamach „Gazety Grudziądzkiej”na przełomie XIX i XX wieku 107


WIEK XX

JOLANTA CZERWIAKOWSKA
Instytucjonalna opieka nad powojennymi sierotami na przykładzie domów dziecka w Słupsku w latach 1945-1956. Zarys problemu 133

ELŻBIETA BRODA
Z dziejów bibliotekarstwa publicznego ziemi sławieńskiej 157

WOJCIECH GAJEWSKI
Ksiądz, człowiek, dobroczyńca – Jan Zieja (1897-1991) 167

MIROSŁAW STRÓŻYŃSKI
„Polowanie na Kosa” – próby przechwycenia amerykańskich samolotów rozpoznawczych przez słupskich pilotów w latach osiemdziesiątych XX wieku 185

JERZY BRODOWSKI
Szkolnictwo morskie w Polsce (1918-1990) 195

PRZEMYSŁAW MIROSŁAW PAZDER
Relacje polsko-białoruskie na przełomie XX i XXI wieku – próba refleksji 217

Bibliografia  231

982

Opis

Tytuł
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace doktorantów historii, t. 5
Autor
red. W. Skóra, A. Teterycz-Puzio
Rok wydania
2021
Liczba stron
252
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-362-4

Zobacz także