Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, t. 1
search
  • Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, t. 1
  • Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, t. 1

Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, t. 1

26,25 zł
Brutto
Ilość

Tom Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków otwiera cykl prac doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia doktoranckie na tej uczelni zostały uruchomione w 2012 roku, równolegle z historii i literaturoznawstwa. Utworzenie studiów trzeciego stopnia to ważny etap rozwoju słupskiego ośrodka historycznego, dowodzący jego dojrzałości.
Kształcenie na poziomie szkoły wyższej rozpoczęto tu w 1969 roku wraz z powołaniem Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku. Do 1984 roku studia magisterskie prowadzili pracownicy Zakładu Historii, przekształconego tego roku w Katedrę. Od 1986 roku działał Instytut Historii, niedawno przekształcony w Instytut Historii i Politologii. Prace naukowe kilkudziesięciu obecnie doktorantów – historyków zapewne stanowić będą zauważalny impuls rozwojowy w badaniach regionalnych i pozaregionalnych. Prowadzą oni kwerendy badawcze w niemal wszystkich ważniejszych
archiwach krajowych, zaś za granicą między innymi na Ukrainie, we Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Efekty prac ukazują się w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych Polski („Dzieje Najnowsze” czy „Zapiski Historyczne”). Doktoranci uczestniczyli już w wielu konferencjach naukowych i można być pewnym, że stanowić będą ważną część pomorskich elit intelektualnych.
Oddajemy w ręce czytelników tę pracę zbiorową z nadzieją, że książka ta przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat przeszłości i teraźniejszości mieszkańców zarówno regionu pomorskiego, jak i pozostałych ziem polskich oraz ich kontaktów z ludnością innych krajów (Ze Słowa wstępnego).

S P I S   T R E Ś C I

Słowo wstępne   5


WIEKI ŚREDNIE

AGNIESZKA KLAWINOWSKA
Dobrosąsiedzkie ucztowanie? Zarys średniowiecznych obyczajów biesiadnych w kronikach środkowoeuropejskich od XI do XIV wieku  9

DIANA KRYWIAK
Ryksa, cesarzówna hiszpańska i Wiola Bułgarka. Kilka uwag o polityce dynastycznej Piastów   19

PATRYCJA JĘDRZEJEWSKA
Leszek Czarny i Gryfina – skandal polityczny czy obyczajowy? Karta z dziejów stosunków polsko-węgierskich i polsko-czeskich w II połowie XIII wieku 29


DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

MARIUSZ BORYSIEWICZ
Zarys dziejów Polonii w Harbinie  45

ŁUKASZ KEMPIŃSKI
Polacy we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym  73

KONRAD MOZGAWA
Polsko-rumuńska współpraca wojskowa w dziedzinie broni chemicznej w świetle wizyty misji rumuńskiej w Warszawie w 1923 roku  87


OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

ROMAN TALAŚKA
Działalność przestępcza żołnierzy sowieckich wobec pasażerów i pracowników PKP w latach 1945-1947 na terenie działania Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Gdańsku   107

MARZENA ZIELENKIEWICZ
Wyjazdy polskiej ludności rodzimej z województwa gdańskiego do Niemiec w latach 1950-1959   121

KAMIL DOMAGAŁA
Komitety powiatowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej województwa koszalińskiego wobec VIII Plenum Komitetu Centralnego  135

MARIA ENGLER
„Arbeiterstimme” – medium kultury niemieckiej w Polsce 147

KONRAD KONKOL
Działania organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa rzymskokatolickiego na przykładzie księży: Lecha Rychwalskiego z Półczna oraz Wincentego Lesiaka ze
Słupska   157

MARCIN PRUSAK
Wypoczynek na mogiłach. Zagospodarowanie turystyczne terenów Wału Pomorskiego w latach 1957-1989   167

MACIEJ WIERZCHNICKI
Z dziejów Liceum Pedagogicznego w Słupsku  179

Bibliografia   195

Opis

Tytuł
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Prace słupskich doktorantów historii, t. 1
Autor
red. W. Skóra, A. Teterycz-Puzio
Rok wydania
2017
Liczba stron
231
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-275-7

Zobacz także