search

Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu

63,00 zł
Brutto
Ilość

Profesor Jerzy Hauziński, wybitny orientalista i mediewista, swoją karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wielki wpływ na działalność naukową Profesora wywarli jego mistrzowie z poznańskiego ośrodka naukowego Profesor Gerard Labuda oraz profesor Brygida Kurbis. W 1977 r. uzyskał na Wydziale Historycznym UAM stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy "Polityka orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, a w 1989 r. tytuł profesora.
Obecnie Jerzy Hauziński pracuje jako profesor zwyczajny w Akademii Pomorskiej w Słupsku. W latach 1990-1995 sprawował funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego, w latach 1996-1998 objął stanowisko dyrektora Instytutu Historii, zaś w latach 1997-2002 rektora tej uczelni.
Jerzy Hauziński poprzez wytrwałą pracę rozwinął i ugruntował pozycję wszechstronnego uczonego humanisty, co sprawia, że dla wielu jest Mistrzem.

Na niniejszą publikację składają się 42 artykuły dedykowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu (Od wydawcy).

S p i s    t r e ś c i

Tabula gratulatoria  7
Bibliografia prac profesora Jerzego Hauzińskiego 9
Słowo wstępne  21

I. Ku początkom  27
Henryk Samsonowicz, Uwagi na temat władzy w średniowieczu 29
Hassan A. Jamsheer, U narodzin doktryny politycznej islamu 39
Jadwiga Pstrusińska, Język(i) celtycki(e) w Azji Środkowej? 59
Joanna Chojecka, Placówki Zakonu Niemieckiego na Śląsku w dobie przedhusyckiej  67
Maria Januszewska-Warych, Na wybór króla żaków. Dwie krakowskie pieśni studenckie z XV wieku  97
Katarzyna Pachniak, Jawne i ukryte. Interpretacja historiozofii we wczesnych pismach ismailickich  107

II. Średniowieczni podróżnicy  125
Jarosław Sochacki, Poselstwo Ottona I do cesarza bizantyńskiego Nicefora II Fokasa w 968 r. w świetle relacji Liudpranda z Cremony 127
Wojciech Mruk, Opis Syrii w relacji perskiego podróżnika Nasira Khusrawa 139
Marek Smoliński, „Iuniore fratre obside dato…” Kilka uwag na marginesie dyskusji o polskim zakładniku króla niemieckiego Konrada III w 1146 r 155
Agnieszka Teterycz-Puzio, Z kim, kiedy i jaką trasą? Jeszcze o wyprawie księcia Henryka Sandomierskiego do Ziemi Świętej 179
Małgorzata Dąbrowska, Bertrandona de la Broquière pielgrzymka do Ziemi Świętej i jego obserwacja wywiadowcza w latach 1432-1433, w kontekście zagrożenia Bizancjum przez Turków Osmańskich 191

III. Władcy i przywódcy oraz ich poddani  203
Beata Wojciechowska, Excommunicamus et anathematizamus… Wokół kanonicznych aspektów zatargu Fryderyka II Hohenstaufa i Grzegorza IX w 1239 r. 205
Ilona Czamańska, Król Marko Mrnjavčević – pytania i wątpliwości 213
Anna Paner, Barbara Celejska – królowa niedoceniona 227
Sobiesław Szybkowski, Król Jan Olbracht i Kościeleccy herbu Ogon 257
Alicja Szymczakowa, Z Sieradza do Inflant. Pochodzenie i kariera Kaspra Mordalika-Młodawskiego  281
Krzysztof Kościelniak, Apak Hodża i jego mauzoleum ( مازار ئاپاق خوجا ) w Kaszgarze jako elementy pamięci zbiorowej Ujgurów (ok. 1695-2015) 291

IV. Kronikarze o sprawach wszelakich  317
Jerzy Pysiak, Gdzie jest święty Dionizy? Kapetyńsko-ratyzboński spór o autentyczność relikwii św. Dionizego w roku 1053 319
Józef Dobosz, Kazimierz Sprawiedliwy w średniowiecznych przekazach dziejopisarskich ‒ następcy mistrza Wincentego 337
Błażej Śliwiński, Sprawy pomorskie w „Roczniku dawnym” 347
Jacek Banaszkiewicz, „Na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść niesie”. Mechanizm fabularny ‘wizyty Saby u Salomona’ w średniowiecznych realizacjach kronikarsko-epickich (Kronika salernitańska, Kronika Galla, Pèlerinage Charlemagne, Galien Restoré) 365
Jan Szymczak, Od ryb słonych i cuchnących Anonima tzw. Galla po wyborne w smaku ryby Jana Długosza i Marcina Kromera 383
Marek Cetwiński, Jan Długosz o początkach Gniezna i tamtejszym „delubrum primarium” Plutona-Nyji  407
Wojciech Iwańczak, Morawy w ujęciu Jana Długosza 421
Piotr Wróbel, Obraz Wenecjan w „Commentarii de temporibus suis” Ludwika de Crieva (Crijevicia) zwanego Tuberonem  433

V. Poeci, pisarze, literaci o świecie Wschodu 449
Bogdan Burliga, Orientalizm w „Sztuce sokolnictwa” cesarza Fryderyka II Hohenstaufa   451
Jerzy Strzelczyk, Poetka osmańska Mihri Hatun 467
Zdzisław Pentek, Kilka słów o Thomasie Erpeniusie 481
Marek Dziekan, Dwa „takrizy” do „Kitab al-Istiksa” Ahmada Ibn Chalida an-Nasiriego   491
Barbara Michalak-Pikulska, Twórczość literacka kobiet omańskich 507
Jarosław Rubacha, Albania na początku XX w. oczami Jana Grzegorzewskiego (na podstawie książki „Albania i Albańczycy”) 521
Tadeusz Sucharski, „Czy można się odżywiać morfiną?”, czyli Stanisława Mackiewicza próba wglądu w „psychologię Sowietów” z rzutem oka na ostatnie dni caratu  543

VI. Pomorze przez dzieje  569
Edmund Burzyński, Zestawienie imienne i przynależność konwentualna członków rycerskiego zakonu templariuszy z komandorii lokowanych na terenie ziem piastowskich i na Pomorzu Zachodnim  571
Wiesław Długokęcki, Żuławy Wiślane w okresie wojny zakonu krzyżackiego z Polską i Litwą w latach 1409-1411  595
Barbara Popielas-Szultka, Ustrój wewnętrzny cysterek koszalińskich od ostatniego ćwierćwiecza wieku XIII do połowy XVI stulecia 607
Zygmunt Szultka, Szkolnictwo elementarne synodu dobrzańskiego na przełomie XVIII-XIX wieku  643

VII. Relacje – bliższe i dalsze  665
Bogusław R. Zagórski, An Ottoman-Turkish Map of Poland from the Beginning of the 20th Century  667
Wojciech Skóra, Placówki MSZ Drugiej Rzeczypospolitej w Harbinie w latach 1920-1941 na tle dziejów Chin i Mandżurii (Mandżukuo). Szkic do problemu 677
Piotr Kołakowski, Działania dywersyjne Oddziału II Sztabu Głównego WP na Śląsku Zaolziańskim jesienią 1938 r  719
Tomasz Butkiewicz, Niemiecki Centralny Instytut Wychowania i Nauczania w kształtowaniu programów pedagogiki totalitarnej w elitarnych Szkołach Wychowania Narodowo-Politycznego III Rzeszy – wybrane aspekty 735
Roman Drozd, Początki polityki polsko-ukraińskiego pojednania (przyczynek do dyskusji)  763

Bibliografia  777

714

Opis

Tytuł
Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu
Autor
red. Agnieszka Teterycz-Puzio
Rok wydania
2016
Liczba stron
867
Format
B5
Okładka
twarda
ISBN
978-83-7467-263-4