Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka
search
  • Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka
  • Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka

Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka

zł26.25
VAT included
Quantity

Migracja zarobkowa jest w Polsce częstą przyczyną długotrwałej i dotkliwej nieobecności rodziców w domu i tym samym ich nieobecności w wychowaniu dzieci. Dotyczy to także sytuacji, w których rodzice czas należny dzieciom przeznaczają na pracę lub inne ważne dla nich zajęcia, a przecież odpowiedzialne wychowanie dokonuje się poprzez „współbycie” starszych i młodszych. Jeśli w procesie wychowania zabraknie któregoś z rodziców bądź obojga z nich, spowoduje to poważne konsekwencje dla dziecka także w późniejszym czasie. W sytuacji długotrwałej nieobecności jednego rodzica, a w szczególności obojga rodziców, więzi międzyosobowe mogą zostać poważnie „okaleczone”, a nawet zerwane. W wielu przypadkach taki model wychowania dziecka „na odległość” sprawia, że staje się ono jako osoba dorosła niezdolne do budowania relacji miłości i trwałych więzi z innymi ludźmi. Przedłużająca się nieobecność rodzica wywołana migracją zarobkową przynosi z jednej strony poprawę statusu materialnego, z drugiej zaś dezorganizację życia rodzinnego i to zarówno w relacjach małżonków, jak i dzieci z rodzicami.
Cel niniejszego opracowania stanowi wskazanie na związek migracji zarobkowej rodziców z sytuacją rodzinną i szkolną dziecka. Pozycja jest dedykowana rodzicom, prawnym opiekunom, nauczycielom i instytucjom, które wspierają współczesne rodziny. (Fragment Wstępu)

978

Data sheet

Tytuł
Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka
Autor
Dorota Kiełb-Grabarczyk
Rok wydania
2021
Liczba stron
212
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-349-5

You might also like