Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008
search
  • Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008

Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008

zł0.00
VAT included
Quantity

W pracy przyjęty został porządek chronologiczny rozważań związany z dziejami powstających w Słupsku kolejno scen dramatycznych, co umożliwiło uporządkowanie dość obszernego materiału badawczego. Zakres obserwacji obejmuje sześćdziesiąt trzy lata (1945-2008). Rozważania otwiera rozdział zatytułowany Teatr w Słupsku – próba periodyzacji, który w największym skrócie przybliży wczesne lata historii teatru w Słupsku oraz lata późniejsze, związane z powstaniem w mieście placówek teatralnych zarówno o charakterze zawodowym, jak i amatorskim. Zarys historii poszczególnych słupskich instytucji teatralnych jest zarazem próbą periodyzacji ich dziejów. W kolejnych rozdziałach prezentowane będą najważniejsze sceny teatralne, dramatyczne i lalkowe, ich historia oraz dokonania artystyczne, tj. Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, Teatr Dramatyczny w Słupsku, Teatr Rondo, Nowy Teatr oraz inne mniejsze inicjatywy i grupy teatralne funkcjonujące w mieście, zarówno zawodowe, zawodowo-amatorskie, jak i w pełni amatorskie, np. Teatr Impresaryjny, prywatny Teatr Władca Lalek, studencki Teatr KontemPlujący, czy wreszcie młodzieżowe grupy teatralne funkcjonujące przy Słupskim Ośrodku Kultury oraz Młodzieżowym Centrum Kultury.
Z kolei wnioski końcowe monografii są próbą odpowiedzi na pytanie: czy oraz na ile teatralna prowincja może być współcześnie czynnikiem kulturotwórczym oraz miastotwórczym dla stutysięcznej aglomeracji, a także czy teatr jako instytucja promująca pewne wartości artystyczno-estetyczne może być postrzegana jako ważny element kulturalnego rozwoju prowincjonalnego miasta? Dodatkowo praca opatrzona została rozbudowanym zapleczem dokumentacyjnym, dołączonym osobno do każdego typu sceny, którego celem było zebranie podstawowych materiałów historyczno-teatralnych w odniesieniu do wszystkich słupskich scen teatrów11. W każdym rozdziale prezentującym poszczególne placówki teatralne znajdują się więc aneksy, zawierające nie tylko szczegółowe wykazy premier poszczególnych scen, ale także wykazy najważniejszych osiągnięć, inicjatyw czy też nagród przyznawanych teatrom (Ze Wstępu).

113

Data sheet

Tytuł
Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008
Autor
Anna Sobiecka
Rok wydania
2009
Liczba stron
281
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-089-0

You might also like