Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze...
search
  • Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze...
  • Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze...

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze...

zł42.00
VAT included
Quantity

Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016). Kontynuacja , ponieważ uwaga wielu autorów, jak w poprzedniej publikacji, skoncentrowana została na analizie artystycznych formuł ujawniania się postaw polskich wobec Rosji. Specyficzna, gdyż szkice podporządkowane zostały namysłowi: czy (i jak) możliwe było (jest) polskie pisanie o Rosji bez wpadania w którąkolwiek ze skrajności: rusofobię i, znacznie rzadziej, rusofilię? [...] Autorzy prezentowanych szkiców podjęli wysiłek odnalezienia  takich twórców, w których podejściu trudno się doszukać znaczących nastawień apriorycznych: symptomów rusofobii bądź rusofilii, idiosynkrazji bądź adoracji. 
 (Ze Wstępu).


Spis treści

WPROWADZENIE    5

Magdalena Dąbrowska
O „Dodatkach” do Rysu historycznego literatury rosyjskiej Nikołaja Grecza w opracowaniu Samuela Bogumiła Lindego   7

Piotr Głuszkowski
Patriota czy zaprzaniec. O rusofobii w polskiej kulturze na przykładzie Tadeusza Bułharyna    23

Sławomir Rzepczyński
Norwid, Rosja i dyskurs polityczny polskiego romantyzmu  35

Adrianna Adamek-Świechowska
„Miłość tworzy prawa, włada państwami, urządza miasta…”. Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu „zatajonej Rosji”   45

Wojciech Gruchała
Dobrzy Rosjanie – Żeromski wobec liberalnej inteligencji rosyjskiej 61

Zbigniew Kaźmierczyk
Władysław Jabłonowski a wileńska szkoła myślenia o Rosji  75

Joanna Artwińska
Od rusofobii do ,,próby zrozumienia”. Rosja w Moich wspomnieniach generała Józefa Dowbora‑Muśnickiego   95

Aleksandra Skrzypczyk
Portrety „ludzi radzieckich” w polskiej poezji socrealistycznej 107

Katarzyna Pańczyk‑Kozłowska
Dwie postawy wobec Rosji sowieckiej w niepublikowanych opowiadaniach Witolda Olszewskiego    119

Krystian Maciej Tomala
„Był styczeń rok czterdziesty piąty…” – słodko‑gorzki smak wyzwolenia i matczyny „uśmiech przez łzy” w utworach Tadeusza Różewicza poświęconych końcowi wojny    137

Ewa Pogonowska
Pamięć i narracja. O wspomnieniach z lat studiów w Rosji stalinowskiej 151

Ольга Цивкач
Станислав Винценз – польский писатель «вне русофобии» 179

Piotr Mitzner
Ekstremiści. Polacy i NTS   191

Tadeusz Sucharski
Wychowany w wolności „od murów, ograniczeń i przesądów”, czyli Bronisława Młynarskiego doświadczenia Rosji   199

Bernadetta Żynis
Ani rusofil, ani rusofob – o konflikcie Miłosza i Herberta  217

Tomasz Tomasik
Barbarzyńcy w ogrodzie. Zbigniewa Herberta doświadczenie Rosji 229

Elżbieta Mikiciuk
Filoksenia, czyli obraz ruskiego prawosławia w Mistrzu niewidzialnej strony Andrzeja Turczyńskiego    245

Ewelina Iwańska
Wilkowa Rosja w świetle stereotypów   269

Mirosława Korczyńska‑Piasecka
Czy zesłany na Sybir skazany jest na antyrosyjskość? Uwagi na marginesie wspomnień z katorgi Szymona Tokarzewskiego  285

Joanna Jastrzębska
Geografia polska. Mapy Syberii w najnowszej polskiej literaturze 299

Bibliografia    327

Indeks nazwisk    349

880

Data sheet

Tytuł
Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku
Autor
red. E. Mikiciuk, K. Pańczyk-Kozłowska, T. Sucharski
Rok wydania
2019
Liczba stron
360
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-312-9

You might also like