E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza
search
  • E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza
  • E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

zł31.50
VAT included

1 grudnia 2015 r. Akademia Pomorska i Muzeum Pomorza Środkowego przygotowały sympozjum naukowe zatytułowane E fructu arbor cognoscitur… W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza. Odbyło się ono w gościnnych murach Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

Quantity

Referaty poświęcone Długoszowi wygłosili uczeni z Opola, Łodzi, Gdańska, Koszalina oraz naukowcy lokalni, związani ze środowiskiem słupskim. Zbigniew Zielonka przedstawił Kroniki Jana Długosza jako ukoronowanie myśli patriotycznej w historiografii polskiego średniowiecza. Franciszek A. Marek skupił uwagę słuchaczy na erudycyjnym wykładzie o Janie Długoszu jako wychowawcy królewiczów. Anna Pobóg-Lenartowicz zaprezentowała kronikarza jako propagatora kultu św. Jacka i bł. Czesława. Natomiast Tadeusz Linkner prześledził ślady Długoszowej mitologii słowiańskiej w pismach Bronisława Trentowskiego. Bronisław Nowak przedstawił zagadnienia związane z poglądami Długosza na temat ziemi słupskiej w kontekście problematyki pomorskiej. Marek Sobczyński z kolei omówił rolę Jana Długosza w rozwoju polskiej myśli geograficznej. Z jego wystąpieniem korelował referat Krystyny Krawiec-Złotkowskiej, która geografię Polski opisaną przez Długosza w Chorografii zbadała w perspektywie geopoetyki. Ks. Marek Żejmo poddał analizie Kościół katolicki w widzeniu Jana Długosza na podstawie Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego. Z kolei Renata Cierniak pochyliła się nad Długoszem jako postacią aktywną na przełomie epok; zbadała zwłaszcza stosunek kronikarza do nowych trendów humanistycznych, mody i obyczajów. Jako obserwator zjawisk literackich, komentator i opiniotwórca, a czasami krytyk objawił się Długosz w wystąpieniu Poli Pauby, która w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego „wyłuskała” poetów i pisarzy inspirujących średniowiecznego pisarza oraz przedstawiła go jako wybitnego erudytę.

Fragment Wstępu

Krystyna Krawiec-Złotkowska
Wprowadzenie    7

bp Edward Dajczak
Kazanie wygłoszone podczas uroczystej Mszy św. 1 grudnia 2015 roku w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku 9

Zbigniew Zielonka
Dzieło Jana Długosza – ukoronowaniem idei patriotycznej w historiografii polskiego średniowiecza   13

Franciszek Antoni Marek
Jan Długosz – wychowawca królewiczów  27

Anna Pobóg-Lenartowicz
Jan Długosz jako promotor kultu św. Jacka i bł. Czesława 41

Tadeusz Linkner
Bogi Długosza w Wierze słowiańskiej Bronisława Trentowskiego 49

Marek Sobczyński
Rola Jana Długosza w rozwoju polskiej myśli geograficznej i jego geobiografia    59

Krystyna Krawiec-Złotkowska
Geografia Polski według Jana Długosza w perspektywie geopoetyki 115

Pola Pauba
Długosz – pisarz i erudyta   135

Pola Pauba
Poeci i pisarze w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza. Rekonesans   151

Renata Cierniak
Jan Długosz na przełomie epok. Stosunek kronikarza do nowych trendów humanistycznych, mody i obyczajów  179

Bronisław Nowak
Długoszowy konterfekt Pomorza i Pomorzan w Annales zapisany 187

Bibliografia    223
Dokumentacja fotograficzna z sympozjum  235

868

Data sheet

Tytuł
E fructu arbor cognoscitur... W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza
Autor
red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Tadeusz Ceynowa
Rok wydania
2019
Liczba stron
242
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-303-7; 978-83-951615-2-0

You might also like