Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego
search
  • Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego
  • Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego

Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego

zł42.00
VAT included
Quantity

Zakres naukowej eksploracji, który został wyłoniony z obszaru nauk społecznych jako odwzorowanie potrzeb człowieka: niższych (egzystencjalnych) i wyższych (potrzeby rozwoju) oraz związanych z tymi drugimi wartości wyższych istotnych dla narodu, kształtujących naturę narodowej kultury bezpieczeństwa. Zawarte w teorii problemu potrzeby rozwoju podmiotu działania, jako elementy, które silnie korelują z poziomem, jaki może osiągać jego bezpieczeństwo, badano w personalnym i kolektywnym wymiarze podmiotów bezpieczeństwa.
W dysertacji tej przyjęto następujące podstawowe cele naukowe:
1. Ukazanie istoty kultury bezpieczeństwa narodowego, sposobu jej oddziaływania na podmiot bezpieczeństwa oraz wskazanie kierunków rekonstrukcji stanu równowagi między rolą niematerialnych wymiarów kbn a ich wpływem na eliminację zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
2. Usystematyzowanie wiedzy o kulturze bezpieczeństwa narodowego w wymiarach personalnym, społecznym oraz narodowym oraz – próba zweryfikowania, na tle wybranych teorii naukowych, hipotezy, że kultura bezpieczeństwa narodowego jest zależna od stopnia aktywności manifestowania się u podmiotu bezpieczeństwa potrzeb wyższych (mających pozamaterialną istotę i od pobudzania w tym zakresie świadomości oraz potrzeb podmiotów bezpieczeństwa;
3. Wykazanie praktycznego zastosowania koncepcji kultury bezpieczeństwa opartej na filarach (wymiarach) mentalnym, społecznym i fizycznym (materialnym).
4. Główny problem badawczy pracy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie – Jaka jest istota (natura) kultury bezpieczeństwa narodowego, na jakich teoretycznych podstawach się opiera oraz to, czy ma ona zastosowanie w praktyce (Fragment Wprowadzenia).

S p i s    t r e ś c i

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Podstawy teorii bezpieczeństwa kulturowego
1.1. Pojęcie kultury w perspektywie ujęcia państwowocentrycznego 41
1.2. Personalne ujęcie bezpieczeństwa kulturowego 58
1.3. Podstawy prawne bezpieczeństwa kulturowego 65
1.4. Ujęcie systemowe (instytucjonalne) bezpieczeństwa kulturowego 73

Rozdział 2
personalny Wymiar kultury bezpieczeństwa
2.1. Jednostka ludzka jako ontyczny byt indywidualny 85
2.2. Kultura bezpieczeństwa jako potrzeba 93
2.3. Kultura bezpieczeństwa a moralność 104
2.4. Kultura bezpieczeństwa a osobowość 121
2.5. Kultura bezpieczeństwa a religia 127
2.6. „Łańcuch zasilania” I i II strumienia kultury bezpieczeństwa 132

Rozdział 3
Narodowy, międzynarodowy i globalny wymiar kultury bezpieczeństwa
3.1. Polityczna koncepcja narodu i współczesna koncepcja państwa 146
3.2. Czynniki kształtujące kulturę bezpieczeństwa narodowego 164
3.3. Pozycja i potęga państwa a kultura bezpieczeństwa narodowego 171
3.4. Kapitał ludzki i społeczny jako elementy kultury bezpieczeństwa 187
3.5. Kultura bezpieczeństwa a bezpieczeństwo międzynarodowe i procesy globalizacji 202

ROZDZIAŁ 4
Kultura bezpieczeństwa z perspektywy szkoły kopenhaskiej
4.1. Analogie w funkcjonowaniu fenomenów kultura i bezpieczeństwo 214
4.2. Kultura bezpieczeństwa a kultura organizacji 220
4.3. Holistyczna koncepcja badań kultury bezpieczeństwa 225
4.4. Sektorowa analiza kultury bezpieczeństwa 238
4.5. Kultura bezpieczeństwa narodowego w ujęciu sekurytyzacji 273
4.6. Regionalne kompleksy bezpieczeństwa a kultura bezpieczeństwa narodowego 287

ROZDZIAŁ 5
Kulturalistyczne ujęcie problematyki bezpieczeństwa
5.1. Kultura bezpieczeństwa a kultura bezpieczeństwa narodowego 292
5.2. Kultura bezpieczeństwa w ujęciu historycznym 307
5.3. Kultura a cywilizacja 311
5.4. Od kultury strategicznej do kultury bezpieczeństwa narodowego 316
5.5. Kultura bezpieczeństwa i mocy 323
5.6. Polska myśl od filozofii bezpieczeństwa do kultury bezpieczeństwa 337
5.7. Kultura Zachodu a kultura bezpieczeństwa narodowego 356

Rozdział 6
Praktyczne zastosowanie wybranych elementów kultury bezpieczeństwa
6.1. Kultura bezpieczeństwa jako źródło tożsamości obronnej
w świetle teorii naukowej 368
6.2. Wpływ fizycznego szkolenia taktyczno-technicznego na
kulturę bezpieczeństwa 372
6.3. Społeczeństwo jako kolektywny nośnik kultury bezpieczeństwa 412
6.4. „Typ idealny” kultury bezpieczeństwa narodowego. Przykład Japonii 424

Zakończenie 439
Bibliografia 463
Indeks nazwisk 519

722

Data sheet

Tytuł
Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego
Autor
Juliusz Piwowarski
Rok wydania
2016
Liczba stron
531
Format
B5
Okładka
twarda
ISBN
978-83-7467-265-8