search

Spory o (bez)założeniowość filozofii

26,25 zł
Brutto
Ilość

Wstęp        5

Andrzej Zalewski
Redukcja fenomenologiczna w świetle tezy o światowości podmiotu  11
Marcin Furman
Redukcja transcendentalna jako idea regulatywna  23
Witold Płotka
Husserl i Fink – spór o założenia fenomenologii   33
Wojciech Torzewski
Spory o (bez)założeniowość filozofii w perspektywie hermeneutyki       49
Mariusz Oziębłowski
Założeniowość i zapośredniczenie w teorii doświadczenia hermeneutycznego Hansa-Georga Gadamera   61
Bogna Choińska
Władza i transgresja. O heroicznej bezzałożeniowości Michaela Foucaulta   75
Zbigniew Tworak
Idea bezzałożeniowości, analiza pojęciowa i definicje koliste 91
Daniel Żuromski
Koncepcja analizy jako ujawniania w strukturach semantycznych implicytnych struktur pragmatycznych. Pragmatyzm analityczny Roberta B. Brandoma       107
Bartosz Orlewski
Argumenty koliste w filozofii        137
Magdalena Płotka
Między gramatyką a metafizyką. Średniowieczny spór o bezzałożeniowość filozofii  161
Błażej Olżewski
(Bez)założeniowość krytyki czystego rozumu  171

Tomasz Kubalica
Filozofia jako najbardziej założeniowa ze wszystkich nauk . 183
Alicja Pietras
Dialektyka jako sposób myślenia a problem założeń w filozofii 193
Adam Gałamaga
Sens bezzałożeniowości w naukach humanistycznych w ujęciu Eduarda Sprangera         207
Hubert T. Mikołajczyk
„Rozum rozumnych odrzucę”, czyli o nihilistycznych aspektach filozofii Sørena Kierkegaarda   215
Dorota Barcik
O założeniach w filozofowaniu Jaspersa     227
Anita Pacholik-Żuromska
Założenia naturalistycznych teorii umysłu a problem wolności woli            237
Stefan Konstańczak
Warunki zaistnienia wartości w aksjologii Romana Ingardena           249
Ryszard Kozłowski
Koncepcja filozofii chrześcijańskiej w świetle fenomenologii personalnej Edyty Stein 261
Małgorzata Olech
Etyka osobistego perfekcjonizmu Henryka Elzenberga  277

Opis

Tytuł
Spory o (bez)założeniowość filozofii
Autor
red. Alicja Pietras, Daniel Żuromski, Marcin Furman
Rok wydania
2011
Liczba stron
174
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-149-1