Paradygmaty i narzędzia opisu języka dzieł Adama Mickiewicza

26,25 zł
Brutto
Ilość

Spis Treści

Wstęp   5

Rozdział I
Przegląd różnych koncepcji metodologicznych jako tła opisu badań nad językiem dzieł Adama Mickiewicza  10
1. 1. Paradygmaty badań w naukach przyrodniczych i humanistycznych w kontekście teorii Thomasa S. Kuhna  10
1. 2. Dyskusja wokół paradygmatów nauki w badaniach lingwistycznych 18
1. 3. Paradygmat historyczno-porównawczy  23
1. 4. Strukturalistyczne szkoły badawcze i metody badań 27
1. 4. 1. Genewska szkoła strukturalistyczna  28
1. 4. 2. Praska Szkoła Lingwistyczna  29
1. 4. 3. Strukturalizm kopenhaski  30
1. 4. 4. Amerykańskie strukturalistyczne szkoły badawcze 31
1. 5. Generatywizm w lingwistyce  34
1. 6. Semiotyka językoznawcza  36
1. 7. Tekstologia   39
1. 8. Paradygmat kognitywistyczny  41
1. 9. Językoznawstwo polskie w paradygmatach  44
1. 10. Teoria paradygmatu a lingwistyczne teorie znaczenia 50

Rozdział II
Wieloparadygmatyczny charakter badań mickiewiczologicznych. Programy, projekty badawcze i postulaty  54

Rozdział III
Pierwsze studia lingwistyczne – kształtowanie się metod w badaniach mickiewiczologicznych  69
3. 1. Pierwsze prace badawcze określające kierunki metodologicznych dociekań nad językiem dzieł Adama Mickiewicza (ogólne propozycje i szczegółowe rozwiązania)  69
3. 2. Koncepcje opisu wyrażeń, zwrotów, konstrukcji składniowych. Próby pierwszych studiów leksykalnych (eklektyzm badawczy) 76
3. 3. Między prozą a poezją – pierwsze badania nad rymami Mickiewicza 93

Rozdział IV
Perspektywa zmian w koncepcjach opisu tworzywa językowego dzieł poety – Rok Mickiewiczowski 1955 w tradycji badawczej 102
4. 1. Badania autografów dzieł Mickiewicza jako dokumentów kształtowania przez niego warsztatu artystycznego  102
4. 2. Źródła języka Mickiewicza – różne perspektywy badawcze 115
4. 3. Badania nad językiem otoczenia Mickiewicza  122

Rozdział V
Między stylistyką strukturalną a integralną. Kształtowanie się nowych koncepcji badawczych  129
5. 1. Słownik języka Adama Mickiewicza a kształtowanie się nowych koncepcji badawczych   129
5. 2. Przegląd różnych propozycji badawczych  131
5. 3. Interpretacja języka dzieł Mickiewicza na tle różnych propozycji badawczych (pola semantyczne, wyrazy-klucze, statystyka) 143
Rozdział VI
Interpretacja Pana Tadeusza jako „tekstu kultury” z perspektywy etnolingwistyki i semantyki kognitywnej  146
6. 1. Od „szczeliny słowa” do „słowa” w koncepcji „językoznawstwa otwartego” – zmiany metodologii badań języka poety 146
6. 2. Językoznawcza tradycja badań mickiewiczologicznych w perspektywie „wiedzy scalonej”  172

Zakończenie   175
Summary   178
Bibliografia   179
Indeks nazwisk   206

Opis

Tytuł
Paradygmaty i narzędzia opisu języka dzieł Adama Mickiewicza
Autor
Zenobia Jaroszak
Rok wydania
2012
Liczba stron
215
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-179-8