search

Zaistnieć w kulturze. O kształceniu kompetencji kulturowej uczniów w edukacji polonistycznej

21,00 zł
Brutto
Ilość

Temat niniejszej publikacji wynika z przeświadczenia o konieczności poszerzenia wiedzy o kształceniu kompetencji kulturowej uczniów w edukacji polonistycznej oraz o zasadności zbadania tejże kompetencji na grupie reprezentatywnej uczniów szkół gimnazjalnych, w związku z przeprowadzoną w 1999 roku reformą szkolnictwa polskiego i wprowadzeniem nowego szczebla kształcenia – gimnazjum. Książka składa się z czterech części. Pierwsza z nich prezentuje różnorodne definicje i pojęcia omawiające teoretyczne podstawy rozumienia terminów: kultura, teksty kultury i kompetencja kulturowa. Poprzez analizę różnych stanowisk i poglądów naukowych zdefiniowano kulturę jako całość zachowań ludzkich, zdolność do ich przekształcania i weryfikowania z uwzględnieniem wartości, które są nieodłącznym elementem istnienia i ewolucji jednostki. Ma to pomóc uczniom w przyswojeniu takich pojęć, jak tolerancja, globalizacja, etniczność, wielokulturowość, kultura śródziemnomorska oraz kompetencja kulturowa, rozumiana jako zdolność jednostki do samodzielnego interpretowania świata, niezależność w wygłaszaniu sądów i opinii, umiejętność różnicowania i wartościowania elementów kultury estetycznej, sprawność w interpretowaniu i analizowaniu zjawisk kultury, zdolność do jej recepcji, odkodowywania znaków i odkrywania artystycznych sensów zamkniętych w dziełach sztuki (Ze Wstępu).

467

Opis

Tytuł
Zaistnieć w kulturze. O kształceniu kompetencji kulturowej uczniów w edukacji polonistycznej
Autor
Grażyna Różańska
Rok wydania
2011
Liczba stron
197
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-159-0