Kulturowe projekcje Słowian w tradycji polskiej

21,00 zł
Brutto
Ilość

Projekcje kulturowe Słowian w literaturze polskiej stały się dla nas hasłem i zadaniem badawczym, na które postanowiliśmy choćby częściowo odpowiedzieć. Zgromadzeni w ramach prezentowanej tutaj książki literaturoznawcy i kulturoznawcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce dali odpowiedzi na pytania o dawną i współczesną tożsamość słowiańską, kondycję kompleksów narodowych, wierzeń, stereotypów czy wizerunków Słowian. Na pewno są to odpowiedzi niewyczerpujące, ale czy humanistyka może jakikolwiek temat wyczerpać...? (Ze Wstępu)

S p i s t r e ś c i


Daniel Kalinowski, Edyta Foltyn
Wstęp   7

Daniel Kalinowski
Polacy-Słowianie – pomiędzy geopolityką a geopoetyką 15

Kamil Kajkowski
Kim w pogańskich wierzeniach Słowian nadbałtyckich był Biały Bóg? 37

Karolina Korcz
Słowiańskość, mit i historia w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza 55

Dagmara Nowakowska
Indyjska przeszłość Słowian w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza 73

Sylwia Stępień
„Tajemnicze ogniwo łączące wielką literaturę słowiańską z literaturą Zachodu”. O znaczeniu Byrona w dziejach Słowian na podstawie prelekcji
paryskich Adama Mickiewicza  95

Zbigniew Chojnowski
Rosjanie i Polacy w piśmiennictwie mazurskim 115

Justyna Borkowska
„Niemyte dusze” Stanisława Ignacego Witkiewicza a obnażanie kompleksów polskich   143

Ewa Joanna Marczak
Nie tylko strzygi i utopce ze świata słowiańskich wierzeń w Krzyżowcach Zofii Kossak   157

Katarzyna Czapiewska
Poszukiwanie słowiańskiej tożsamości w chaosie ponowoczesności. Na tropie „polskiej duszy” w wybranych przykładach twórczości Olgi Tokarczuk  177

Maja Możańska
Hiphopowa podróż do korzeni. O popkulturowej koncepcji słowiańskiego ducha   193

Rafał Foltyn
Dawny świat Słowian w polskim komiksie historycznym 207

Bibliografia   243

Opis

Tytuł
Kulturowe projekcje Słowian w tradycji polskiej
Autor
red. Daniel Kalinowski, Edyta Foltyn
Rok wydania
2016
Liczba stron
262
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7643-266-5