Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, t. 2

37,80 zł
Brutto
Ilość

"Geografia wyobrażona" to jedno z tych pojęć, które uzmysławiają ekspansywny potencjał zwrotu przestrzennego. Wywiedziona z rozważań Edwarda Saida, który o geografii wyobrażonej pisał w kontekście praktyk kolonizacyjnych, podlega dziś znamiennej dekontekstualizacji i dzieląc los innych terminów, trafiających na podatny grunt badań kulturowych, funkcjonuje w szerokim - interdyscyplinarnym i ostatecznie nieustalonym - znaczeniu. W obszarze współczesnego literaturoznawstwa "geografia wyobrażona" jest jednym z haseł wywoławczych literackiej imagologii terytorialnej i w dynamicznie rozwijających się badaniach nad przestrzenią sygnuje kulturowe reprezentacje i zapisy miejsc, przy czym jej domeną pozostaje sfera obrazowania transmitującego relacje przestrzeni i władzy. W takim rozumieniu geografia wyobrażona zbliża się do geopoetyki. Jak się wydaje, na gruncie badań literaturoznawczych zakresy znaczeniowe obu pojęć są podobne, choć można by też, różnicując ich status, powiedzieć, że geografia wyobrażona stanowi przedmiot badań geopoetyki. Tak właśnie traktują ją autorzy tej książki, piszący o geografii wyobrażonej regionu. Prezentowany tu katalog tematyczny obejmuje bogatą topikę przestrzenną regionu - mieszczą się w niej zarówno krajobrazy kulturowe, motywy i mity spacjalne (wraz z ich społecznym, historycznym i politycznym uwarunkowaniem), jak i konstruująca je metaforyka, tj. zjawiska, które w podtytule książki ujęte zostały jako "literackie figury przestrzeni" (Z okładki książki).

Opis

Tytuł
Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, t. 2
Autor
red. Daniel Kalinowski
Rok wydania
2014
Liczba stron
365
Format
B5
Okładka
twarda
ISBN
978-83-242-2317-6

Komentarze

Napisz swoją opinię

Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, t. 2

Napisz swoją opinię