Słownik nazwisk mieszkańców parafii Jeleńcz pod Tucholą (1596-1831)

31,50 zł
Brutto
Ilość

W pracy tej przedstawiono nazwiska mieszkańców parafii Jeleńcz z okresu od końca XVI wieku do roku 1831 w postaci słownika w układzie alfabetycznym z objaśnieniem etymologicznym (część II). W związku z obszernym materiałem antroponimicznym i wieloma problemami z nim związanymi część syntetyczna, polegająca na omówieniu zaprezentowanego materiału – słowotwórstwo nazwisk, omówienie licznych nazwisk niemieckich (jak też innych obcych), omówienie cech językowych – zawarta będzie w odrębnej publikacji zwartej, która wydana zostanie w Wydawnictwie Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Monografie antroponimiczne (choć nie tylko takie – z innych opracowań onomastycznych warto tu przywołać chociażby serię PMT) bazujące na materiale historycznym dowodzą, jak cennym źródłem są różnego rodzaju archiwalia. Jednym z cenniejszych (nie tylko dla onomastyki, ale i dla historii języka, a nawet dialektologii) są niewątpliwie księgi metrykalne. Warto w tym miejscu przywołać słowa J. Bubaka: „Metryki, okazuje się, zawierają bardzo interesujący dla badacza antroponimii ludowej materiał przede wszystkim dlatego, że dokładnie go lokalizują geograficznie i czasowo, a także dlatego, że zawierają ów materiał w takich ilościach, jakich nie znajdujemy w innych dokumentach i spisach”. Księgi metrykalne parafii Jeleńcz są tego niezbitym dowodem (Ze Wstępu).

624

Opis

Tytuł
Słownik nazwisk mieszkańców parafii Jeleńcz pod Tucholą (1596-1831)
Autor
Jarosław Szuta
Rok wydania
2014
Liczba stron
359
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-233-7