"Ars Inter Culturas"

Czasopismo naukowe Instytutu Muzyki.

Kompletne numery tego czasopisma, zasady publikowania, punktacja oraz kontakt do redakcji znajdują się na stronie domowej:

Ars Inter Culturas