search

Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia

15,75 zł
Brutto
Ilość

S P I S T R E Ś C I

1. Wstęp . 5
2. Charakterystyka formy miejskiej gołębia skalnego 9
3. Teren badań . 11
4. Materiał i metody . 13
5. Wyniki 24
5.1. Dymorfizm płciowy 24
5.2. Wzorzec zróżnicowania rozmiaru jaja w zniesieniu 27
5.3. Cechy jaj z męskimi i żeńskimi embrionami . 34
5.4. Rozwój postembrionalny i proporcje płci 36
5.5. Wzorzec inkubacji jaj . 39
5.6. Rola samca i samicy w opiece nad pisklętami 43
5.7. Rozwód, efekt wdowy i wdowca 49
5.8. Wzorzec agresywnego zachowania 54
5.9. Adopcja jaj i piskląt 57
5.10. Systemy kojarzenia i homoseksualizm 60
6. Dyskusja . 68
6.1. Dymorfizm płciowy 69
6.2. Wzorzec zróżnicowania rozmiaru jaja w zniesieniu 70
6.3. Rozwój postembrionalny i proporcje płci 74
6.4. Wzorzec inkubacji jaj . 75
6.5. Rola samca i samicy w opiece nad pisklętami 78
6.6. Rozwód, efekt wdowy i wdowca 81
6.7. Wzorzec agresywnego zachowania 84
114
6.8. Adopcja jaj i piskląt 86
6.9. Systemy kojarzenia i homoseksualizm 88
7. Podsumowanie i wnioski 96
8. Summary 100
9. Literatura 103

455

Opis

Tytuł
Różnice morfologiczne i behawioralne między płciami gołębia miejskiego Columba livia
Autor
Tomasz Hetmański
Rok wydania
2011
Liczba stron
114
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-158-3