search

Pasożytnicze Metazoa ryb z jeziora Łebsko

21,00 zł
Brutto
Ilość

Moim celem w pracy Pasożytnicze Metazoa ryb z jeziora Łebsko było poznanie i opisanie fauny pasożytniczej występującej u gatunków użytkowych ryb z największego jeziora przymorskiego w Polsce, w aspekcie parazytologicznym i ekologicznym. Ryby żyjące w tym akwenie mają duże znaczenie dla ekosystemu i dla prowadzonej na jeziorze gospodarki rybackiej. Są powiązane układami troficznymi z innymi mieszkańcami jeziora. Poszczególne gatunki ryb mogą być żywicielami pośrednimi, ostatecznymi bądź paratenicznymi dla wielu pasożytów, którymi zarażają się poprzez układy troficzne lub są przez nie bezpośrednio atakowane. Z racji stałego połączenia jeziora z morzem i możliwości migracji ryb słodkowodnych i morskich pomiędzy obydwoma środowiskami w faunie pasożytniczej mogą pojawiać się pasożyty powszechnie uznawane za gatunki morskie, jak np.: Deropristis inflata, Bothriocephalus scorpii, Hysterothylacium aduncum czy Echinorhynchus gadi.

W rozprawie opisuję za pomocą wskaźników parazytologicznych populacje pasożytów charakterystycznych dla ryb z różnych rodzin oraz typowe dla nich gatunki pasożytów, jak również wskazuję, w jakim stopniu fauna pasożytnicza poszczególnych gatunków ryb jest do siebie zbliżona. Opisuję też pasożytnicze zgrupowania autogeniczne i allogeniczne, zwłaszcza w kontekście obecności licznych gatunków ptaków i okresowego pojawiania się w jeziorze ryb morskich, będących często żywicielami dla wielu gatunków pasożytów stwierdzanych u ryb żyjących w Łebsku. Oddzielnie omawiam typowe zgrupowania pasożytów, jak zgrupowanie pasożytów oczu, skrzeli i jelit. W drugiej części, ekologicznej, opisuję faunę pasożytniczą za pomocą wskaźników bioróżnorodności i dominacji oraz charakteryzuję współwystępowanie pasożytów. Porównuję także osiągnięte wyniki z istniejącymi opracowaniami dotyczącymi fauny pasożytniczej ryb Bałtyku, Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego i niektórych jezior przymorskich. Szczególną uwagę zwracam na obecność gatunków obcych, ich liczebność, analizę rozprzestrzenienia w Polsce i Europie oraz wpływu na populacje ich nowych żywicieli (Ze Wstępu).

454

Opis

Tytuł
Pasożytnicze Metazoa ryb z jeziora Łebsko
Autor
Jolanta Morozińska-Gogol
Rok wydania
2011
Liczba stron
176
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-156-9