Nutrient stocks and fluxes in the Vistula Lagoon...

31,50 zł
Brutto
Ilość

Problemem badawczym podjętym w niniejszej pracy było opisanie i ocena ilościowa najważniejszych procesów biogeochemicznych, zachodzących w Zalewie Wiślanym w ostatnich latach XX wieku. W szczególności za cel pracy przyjęto ocenę ilościową ładunków substancji biogenicznych i materii organicznej, docierających do zalewu z jego otoczenia, opisanie sezonowych zmian koncentracji fitoplanktonu, substancji biogenicznych i materii organicznej w zalewie, oszacowanie intensywności najważniejszych strumieni biogeochemicznych oraz sporządzenie bilansu dopływu i odpływu substancji biogenicznych w zbiorniku.
W pracy wykorzystano wyniki badań monitoringowych i projektów badawczych, wykonywanych w latach 1998-2000 na obszarze zalewu i w jego dopływach przez odpowiednie polskie i rosyjskie służby ochrony środowiska i instytucje naukowe. Materiały te zostały zgromadzone w ramach projektu badawczego MANTRA-East, realizowanego w latach 2001-2004 przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej (5. Program Ramowy). Wykorzystano też i udoskonalono 3-wymiarowy model biogeochemiczny ekosystemu Zalewu Wiślanego, w pierwotnej wersji opracowany także w ramach projektu MANTRA-East.
Model ten powstał na podstawie oprogramowania Delft3D, autorstwa Delft Hydraulics. W niniejszej pracy dodatkowo opracowano 0-wymiarową wersję modelu biogeochemicznego, wykorzystując program STELLA.

129

Opis

Tytuł
Nutrient stocks and fluxes in the Vistula Lagoon...
Autor
Zbigniew Witek, Mariusz Zalewski, Magdalena Wielgat-Rychert
Rok wydania
2010
Liczba stron
186
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-151-3