Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz kształcenia

42,00 zł
Brutto
Ilość

Monografia Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia reprezentuje holistyczne podejście do aktualnej wiedzy oraz doświadczeń z zakresu działań przyrodniczych, ujmując je w aspektach naukowym, dydaktycznym, metodycznym oraz edukacyjnym.
Proponowana tematyka jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed współczesną dydaktyką przedmiotów przyrodniczych zmieniające się uwarunkowania kształcenia w szkołach oraz na uczelniach. Poszczególne rozdziały przedstawiają doświadczenia z zakresu wprowadzania nowoczesnych, często innowacyjnych metod kształcenia, dostosowywania wymagań do obowiązującej podstawy programowej kształcenia przyrodniczego oraz do standardów kształcenia nauczycieli.

Ilona Żeber-Dzikowska
Wstęp  7

Rozdział I
Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych w świetle obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli

Wiesław Stawiński
Książki ważne w uniwersyteckiej edukacji biologiczno-dydaktycznej  15

Ilona Żeber-Dzikowska
Nauczyciel przyrodnik – polski i zarazem europejski? 41

Ilona Żeber-Dzikowska, Kinga Przybyszewska
Nauczyciel a uwarunkowania prawne. Zmiany i oczekiwania społeczne w XXI wieku 55

Dorota Morka
Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunku biologia, specjalizacja nauczycielska – na przykładzie praktyk w zakresie dydaktyki biologii i przyrody  67

Elżbieta Rożej-Pabijan, Alicja Walosik
Wyniki wstępnych badań nad edukacją dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu studentów kierunków przyrodniczych  81

Aleksandra Szydłowska
Wiedza studentów kierunków humanistycznych na temat zrównoważonego rozwoju 99

Michał Marian Skoczylas
Między biologią a ekologią człowieka – badanie pilotażowe nad doborem treści nauczania auksologii w kształceniu podyplomowym w zakresie neurologopedii w oparciu o zdolność studentów do określenia rozległości jej problematyki 109

Michał Marian Skoczylas
Wartość dydaktyczna źródeł informacji o chorobach genetycznych człowieka w kształceniu przeddyplomowym w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych 119

Izabela Olczak
Kompetencje nauczyciela edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej 129

Ligia Tuszyńska
Portfolio jako praktyka dydaktyczna w podnoszeniu jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym na przykładzie Norwegii i Polski  143

Tamara Kropiowska
Ponad pół wieku w szkole – refleksje praktyka  155

Rozdział II
Doświadczenia we wdrażaniu założeń reformy przedmiotów przyrodniczych

Bożena Wójtowicz
Efektywność i postrzeganie przedmiotu przyroda wśród uczniów liceów krakowskich i kieleckich – studium porównawcze 175

Ewa Pyłka-Gutowska
Poziom opanowania wymagań podstawy programowej z przyrody przez uczniów szkół podstawowych w świetle wyników konkursu przedmiotowego 195

Renata Dudziak, Magdalena Borowczak, Piotr Szkudlarz
Biologia w zakresie podstawowym w szkołach zawodowych i technikach 221

Małgorzata Musialik, Bożena Karawajczyk, Marcin M. Chrzanowski, Irmina Buczek, Barbara Ostrowska
Wybrane aspekty edukacji środowiskowej w chemii. Analiza podręczników chemicznych dla III etapu edukacyjnego  233

Rozdział III
Tradycje i innowacje w edukacji przyrodniczej

Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cieśla
Infografiki jako narzędzie obrazowania informacji naukowych  249

Anna Strumińska-Doktór
Atrakcyjność nauczania – czy to już innowacja w edukacji przedmiotów przyrodniczych? 261

Monika Czajkowska, Beata Bugajska-Jaszczołt
Modelowanie matematyczne w naukach przyrodniczych (na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) 273

Agnieszka Cieszyńska, Eliza Rybska
Trudna droga od słowa do pojęcia w kształceniu biologicznym 287

Irena Fudali
Społeczne, ekonomiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego – nowe treści w nauczaniu uniwersyteckim 305

Rozdział IV
Technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK) w edukacji przyrodniczej

Ewelina Szymczyk-Krzemińska
Badanie efektywności stosowania multimedialnych środków dydaktycznych w nauczaniu biologii  321

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska
Wykorzystanie technologii informatycznej w realizacji projektów przyrodniczych  331

Elżbieta Buchcic
Technologie informacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 343

Weronika Luboch
Technologia informacyjna i komunikacyjna w przyrodniczej edukacji globalnej 353

Opis

Tytuł
Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza. Wspólne działania na rzecz kształcenia
Autor
red. Ilona Żeber-Dzikowska, Dorota Morka
Rok wydania
2018
Liczba stron
362
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-291-7