Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

31,50 zł
Brutto
Ilość

Po 1989 r., przy wielości publikacji o Powiatowych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego, nie ukazała się praca traktująca o Milicji Obywatelskiej w skali powiatu. Zamierzeniem badawczym autora stało się ukazanie działalności MO w wymiarze lokalnym – powiatu słupskiego. Naturalnymi cezurami czasowymi dla ukazania działalności milicji w powiecie słupskim były cezury istnienia powiatu w strukturze administracyjnej państwa, tj. lata 1945-1975.
Autor zamierzał przedstawić jak najpełniejszy obraz słupskich jednostek MO i ich funkcjonariuszy. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów działalności MO w powiecie niezbędne było odwołanie się do decyzji podejmowanych względem milicji w różnych organach władzy na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W dotychczasowych badaniach nad dziejami MO raczej nie wychodzono poza rok 1956.

Autor w swojej pracy badawczej opierał się przede wszystkim na źródłach wytworzonych przez Milicję Obywatelską, znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Jak się okazało, archiwalia dotyczące działalności słupskiej MO są rozproszone. Większość znajduje się w oddziale w Warszawie w zespole Komendy Wojewódzkiej MO w Koszalinie, inne w oddziale w Gdańsku oraz w Szczecinie. W zasobie IPN w Warszawie wykorzystano także archiwalia zgromadzone w zespołach:
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej MO, były to głównie akty normatywne nieopublikowane w pracy P. Majera i wychodzące poza 1956 r. oraz rozkazy organizacyjne.
Uzupełnieniem materiałów źródłowych stały się materiały wytworzone w MO oraz poza tą instytucją zgromadzone w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowym w Szczecinie i Koszalinie oraz jego oddziale w Słupsku. W AAN wykorzystano w szczególności zespoły Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej p od kątem spraw dotyczących województwa koszalińskiego i powiatu słupskiego. Sięgnięto również do dokumentów wykorzystywanych w pracy badawczej, lecz nieopublikowanych. W AP w Koszalinie nieoceniony okazał się zespół Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie, w którym autor znalazł wiele informacji i sprawozdań MO województwa koszalińskiego i powiatu słupskiego, a także nieprzebadane dotychczas protokoły zebrań PPR i PZPR w słupskich jednostkach MO. Zespoły administracji publicznej w AP w Szczecinie, Koszalinie i Słupsku okazały się pomocne w ustaleniu relacji między administracją lokalną a milicją, a także w przeanalizowaniu statystyki przestępczości i wykroczeń (Fragment Wstępu).

Opis

Tytuł
Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975
Autor
Tomasz Pączek
Rok wydania
2013
Liczba stron
369
Format
B5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-218-4

Komentarze

Napisz swoją opinię

Milicja Obywatelska w Słupsku i powiecie słupskim w latach 1945-1975

Napisz swoją opinię