Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej...

21,00 zł
Brutto
Ilość

W rozdziale pierwszym w skrócie i syntetycznie zaprezentowany został „cywilny” i „wojskowy” system zarządzania kryzysowego, który ma stanowić wprowadzenie do szczegółowego opisania systemu zarządzania kryzysowego terenowych organów administracji wojskowej. Ponadto omówiono podstawy organizacyjno-prawne towarzyszące procesom udziału terenowych organów administracji wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego. W rozdziale drugim dokonano analizy i oceny obszarów oraz zakresu (treści) współdziałania, jak też obowiązujących procedur związanych z tym procesem. Ponadto opisano relacje współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej w akcjach i operacjach reagowania kryzysowego.
W rozdziale trzecim przedstawiono wyzwania i oczekiwania co do współdziałania terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej w akcjach oraz zarządzania kryzysowego z udziałem jednostek wojskowych. Przedstawiono także propozycje dotyczące rozszerzenia obszarów współdziałania oraz wskazano postulowane kierunki doskonalenia procedur współdziałania wspomnianych organów.
Praca zwieńczona jest zakończeniem, w którym sformułowano wnioski. Książka niniejsza może być wykorzystana głównie przez praktyków związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem bezpieczeństwem (zarówno cywilnych, jak i wojskowych), a zwłaszcza przez studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym (Fragment Wstępu).

481

Opis

Tytuł
Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej...
Autor
Grzegorz Pietrek
Rok wydania
2011
Liczba stron
134
Format
A5
Okładka
miękka
ISBN
978-83-7467-169-9

Zobacz także

Komentarze

Napisz swoją opinię

Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej...

Napisz swoją opinię